Overblik

Tixly tilbyder mange standardrapporter for forskellige behov og formål. I denne artikel vil de forskellige rapporter blive kort forklaret. 

Det er ikke sikkert, at du har adgang til alle rapporterne. Er der en rapport, du mener du skal have adgang til, kontakt administratoren hos dit spillested.

De fleste rapporter kan findes under fanen Rapporter i Boxoffice, mens enkelte kan hentes fra andre dele af systemet.

 

mceclip0.png

Dagligt salg

Den mest brugte salgsrapport. Rapporten viser billetsalget for events baseret på transkationerperiode eller eventdato eller en kombination (f.eks. alt salg lavet i januar, for arrangementer afholdt i februar). Kan indstilles til at vise moms:

Inkluderer: 

 • Salg pr. event eller produktion
 • Salg pr. billettype
 • Salg pr. bruger
 • Salg pr. dag
 • Fribilletter pr. event eller produktion

Kunderapport

Image_2020-11-03_kl._15.07.49.png

Kunderapporten i Tixly. Viser en liste af kunder baseret på valgte events og rapporttype. Typerne der kan laves er: 

 • Solgte billetter
 • Reserverede billetter
 • Alle billetter (både solgte og reserveret)
 • Ikke udskrevne billetter
 • Fribilletter abonnement
 • Annullerede billetter
 • Kunde- og pladsinformation
 • Reserverede pladsinformation

Alle typer viser en række pr. ordre, bortset fra Kunde- og pladsinformation, hvilket indeholder en række pr. billet. Denne type er ofte brugt som gæsteliste. 

Rapporten inkluderer al information om kunden og ordren såsom: Kundeinformationer (navn, adresse, telefon, e-mail osv.), link til onlinekvittering, scanningsinformation (er billetten scannet, hvornår og af hvem), permissions, betalingstype og alternativ e-mail. 


Geografisk rapport

Geografirapporten viser antallet af solgte billetter pr. event uddelt på lande. Dette bruges af arrangører til internationale events.


Eventrapport

Eventrapporten bliver oftest brugt til at afregne salget efter et event har været afholdt. Den kan blive genereret for et specifikt eller flere events, og kan filtreres efter transaktionsdato.

Inkluderer: 

 • Salg 
  • Pr. billettype
  • Pr. billettype og organisation
  • Pr. pris
  • Pr. priszone
  • Pr. brugere
  • Pr. sektion 
 • Reserveret
 • Allokeret
 • Organisationer
 • Skin
 • Kun abonnement
 • Vis moms
 • Opdelt efter datoer

Rapporten kan desuden blive filtreret til kun at vise salg i abonnement, og kan sættes til at vise kolonner for moms. 


Abonnement

Tixly har 3 forskellige rapporter for abonnementer, der er forklaret her.

Salgsrapport - Abonnement

Salgsrapporten viser abonnementssalg pr. abonnement baseret på transkationsperioden. 

Inkluderer: 

 • Oversigt over geografisk, aldersmæssig og kønsfordeling af abonnenter
 • Totalt abonnementssalg fordelt på salgstyper (Serie, pluk-og-mix abonnementer o.s.v.)
 • Salg fordelt på produktion der er en del af abonnementet.
 • Salg fordelt på event der er en del af abonnementet
 • Salg fordelt på produktion der IKKE er en del af abonnementet.
 • Salg fordel på event der IKKE er en del af abonnementet.

Kunderapport - Abonnement

Abonnementskunderapport er ligesom en eventrapport, og viser en liste af kunderne baseret på de valgte abonnementer. Den kan blive genereret til at vise:

 • Solgte billetter
 • Reserverede billetter
 • Ikke udskrevne billetter
 • Kunde- og pladsinformation
 • Reserverede pladsinformation
 • Abonnement fast plads sædeinfo

Abonnement fast plads sædeinfo kan vise en liste over de originale sæder kunderne har, hvor der ikke tages højde for eventuelle ændringer. Den er ofte brugt til fornyelser.

Statistik - Abonnement

Denne viser statistisk baseret på de valgte abonnementer. Rapporten viser også hvordan kunder der har haft abonnement vælger at forny til det samme eller et andet abonnement. 


Kasserapport

Bliver ofte brugt af Tixly-brugere til at gøre kassen op dagligt. Viser alle salg fordelt på valgte bruger/e over en defineret periode. Kan laves til at vise Kasserapport inkl. ordreliste (rapporttype), lavet af bruger/e over en defineret periode. 

Viser salg:

 • Efter type (billetter, produkter, abonnement, gebyrer, gavekort osv.)
 • Efter event eller produktion 
 • Efter produkt
 • Efter betalingsmetode
 • Efter bruger/sælger
 • Lavet som fakturasqlg
 • Lavet med en delbetaling

OBS!

 • Hvis der ikke er valgt nogle brugere, vil rapporten blive vist for alle brugere. 
 • Brugeren tix.dk vil vises for alle salg lavet online
 • Viser alle ordrer, både solgte og refunderet

Produkt salgsrapport

Viser solgte, reserverede eller begge produkter baseret på transaktionsdato eller event for eventafhængige produkter. Rapporten kan laves simpelt, ofte brugt af restauranter for at få en liste over aftenens middagsgæster.

 


Salgsoversigt

Viser detaljeret salg baseret på transaktionsperiode eller fordelt pr. dag, uge eller måned. Ofte brugt til at gennemse salg over en længere periode. 

Inkluderer salg af:

 • Billetter
 • Fribilletter
 • Abonnementsbilletter
 • Gavekort
 • Solgt online
 • Solgt i Boxoffice

Korttransaktioner

Transaktionslisten for alle betalinger lavet i POS og online (kort eller mobilbetalinger) baseret på transkationsperiode og bruger/e. Hvis dette felt er tomt, vil alle brugere blive vist.


Ugentligt salg

Viser salg fordelt på uger baseret på transaktionsperiode. Salg vises pr. produktion. Jo mørke grøn en boks er, jo flere billetter er der blevet solgt.


Projektionsrapport

Værktøj til projektomsætning for et event. Tal kan vises for salg til overståede arrangementer.


Permissions

Bruges til at downloade alle billetkøbere der har opt-in eller opt-out for en given permission. Listen kan downloades som CSV-fil med navn, e-mail eller mobil og tidsstempel. Rødt felt betyder e-mailpermission og blåt felt betyder SMS/mobilepermission.

Læs mere om permissions her


Gavekort

Viser alle solgte, brugte og udløbet gavekort baseret på en defineret tidsperiode. Også muligt at vise status for gavekort (hvad er værdien af alle aktive gavekort) på en defineret dato).

 


Kampagnelink

Rapporter viser tal for salg og kunder i kampagnelinks. 

Salgsrapport

Rapport for salg lavet gennem Kampagnelinks. Kan blive filtreret via Eventfiltret kan blive grupperet enten efter kampagnelink eller event. 

Kunder

Giver en kundeliste for solgte og reserverede billetter igennem kampagnelinks.


Finance Export

Rapport der kan importeres i økonomisoftware. Bliver lavet i Finance eksport-modulet: Administration - Integrationer - Økonomieksport. Kan blive genereret efter valgte bruger/e og for en specifik tidsperiode. 

Report to be imported into finance/accounting software. Created in the finance export module Administration - Integration - Finance Export. Can be generated for selected user/s and for a specified time period.

 


Billetgebyr

Viser salgstal inklusiv billetgebyr for events baseret på transaktionsperiode. Kan blive filtreret efter bruger. 

OBS: 

 • Ingen valgt bruger betyder Alle brugere 
 • Online salg kan ses som salg af brugeren tix.dk