Billetsalg

Der er flere salgsrapporter der viser billetsalg i rapport-modulet. I denne artikel vil vi gå igennem forskellige rapporter, der viser billetsalg baseret på forskellige parametre og filtrer. De vigtigste rapporter der viser billetsalg er: 

There are numbers of sales report showing ticket sales in the reporting module. In this article we go through different reports that shows ticket sales based on different parameters and filters. The most important reports showing ticket sales are: 


Dagligt salg


Dagligt salg er den mest brugte salgsrapport i systemet. Den viser salg efter events grupperet efter dato eller produktioner, baseret på transaktioner og/eller eventperioder. Ved at bruge både transaktion og eventperioder, kan man se en rapport med salg af billetter solgt i januar måned, for events der afholdes i februar.

mceclip0.png

Datoer: Vælg det ønskede datointerval, rapporten skal dække over

Filtrer events: Vælg specifikke events der skal indgå i rapporten. Hvis ingen events bliver valgt, vil alle events blive inkluderet.

Rapporttype: Vælg hvilken type af rapport du ønsker. Her kan du vælge at rapporten enten skal dække en transaktionsperiode eller en spilleperiode. Vælg også om rapporten skal grupperes efter events eller produktioner. 

 • Efter transaktion: Viser det total salg for alle events der er foretaget indenfor det valgte tidsrum.
 • Efter spilleperiode: Viser det total salg for alle events der vil blive eller er afholdt i det valgte tidsrum. 

Efter transaktionsperiode

1. Graf

mceclip1.png

Når rapporten bliver genereret efter Transaktionsperiode vil den vise en graf der viser salg i perioden der er specificeret under Datoer. Den ene linje vil vise omsætning mens den anden vil vise antal solgte billetter (inkl. fribilletter).

2. Eventsalg

mceclip2.png

Den næste sektion af rapporten viser salgstal inklusiv antal solgte billetter, fribilletter, total antal billetter og omsætning pr. event eller produktion. Såfremt det ønskes kan Tix Support opsætte rapporter til at indeholde Moms, hvis det ikke fremgår. 

3. Billettypesalg

mceclip3.png

Viser solgte billetter og omsætning pr. billettype for alle events lagt sammen. Ønsker du at se billettypesalg for et specifikt event, kan du enten genererer rapporten ved at bruge eventfiltret, og kun vælge de ønskede events, eller bruge Eventrapporten

4. Brugersalg

mceclip4.png

Denne viser solgte billetter og omsætning efter bruger. Ønsker du at se brugersalg for et specifikt event, kan du enten genererer rapporten ved at bruge eventfiltret, og kun vælge de ønskede events, eller bruge Eventrapporten eller Kasserapporten.

 

5. Salg pr. dag

mceclip5.png

I denne tabel vises salg pr. dag for alle events lagt sammen, der er valgt i tidsperioden.

Efter spilleperiode - belægningsrapport

mceclip6.png

Når rapporttypen er sat til Spilleperiode, vil tidsrummet dække over hvornår eventet er blevet afholdt. F.eks. hvis Datoer er sat til 1. januar - 31. januar, vil rapporten inkludere alle events der er afholdt i januar.

 

mceclip7.pngDen første tabel vil vise solgte, reserverede og fribilletter, samt belægningsprocenten og allokerede billetter. Denne rapport kan betragtes som en Belægningsrapport. De efterfølgende tabeller viser det samme som beskrevet ovenfor under rapporter der dækker Transaktionsperiode.

 


Eventrapport


Eventrapporten viser salg for et eller flere events. 

 

mceclip8.png

I den venstre kolonne kan du vælge hvilke events der skal være med i rapporten, samt hvilke indstillinger der skal gælde.

Transaktionsperiode: Dette kan sættes for kun at vælge salg lavet indenfor et bestemt tidsrum. Tryk på tjekboksen og vælg intervallet.

Events: Ved at ændre her, kan du filtrere hvilke events der skal vises i nedenstående liste. Det er så muligt at vælge alle events eller filtrere yderligere på produktioner. Events der skal indgå i rapporten vælges ved at holde Ctrl ned og vælge de ønskede events. Holder du Shift nede mens du vælge to events, vil alle events imellem og inkl. de to valgte blive markeret. Ønskes alle events i listen valgt, tryk på én dato og derefter Ctrl+A. 

Type: Rapporten kan laves med forskellige typer der vælges her:

 • Billettype, Billettyper & Organisationer, Pris, Priszone, Brugere, Sektion, Reserveret, Allokeret, Organisationer, Skin: En sektion pr. type 
 • Kun abonnement: Vil kun vise billetter solgt i abonnement
 • Vis moms: Vil vise salgstallene med udspecificeret moms
 • Opdelt efter datoer: Vil opdele rapporten til at vise en sektion pr. markeret event 

mceclip9.png

 


Salgsoversigt


Salgsoversigten er en specificeret overbliksrapport af alle salg indenfor et særligt tidsinterval. Den kan blive genereret til at gruppere salg efter dag, uge eller måned. Det er ideelt at vælge en længere periode i denne rapport, f.eks. et år eller en måned.

Graf

mceclip10.png

Grafen viser alle salg indenfor det givne tidsinterval efter rapporttypen (dag, uge eller måned). Grafen er interaktiv og du kan vise/skjule typerne ved at trykke på de respektive linjer. Ved at holde musen over en salgstype vil fremhæve linjen i grafen. At holde musen over et punkt på grafen, vil vise dette punkts (f.eks. en måned) salg.

Tabel

mceclip11.png

Tabellen nedenunder udspecificerer alle salg for hvert punkt (f.eks. hver måned indenfor et år). Det er muligt at filtrere tabellen ved at bruge søgeboksen i øverste højre hjørne. F.eks. kan du søge på Fredag hvis du kun vil se salg lavet om fredagen, hvis din Rapporttype er sat til Salg pr. dag.

Forklaringer:

 • Tickets: Antallet af solgte billetter, både online og i Boxoffice, ikke inkluderet billetter i abonnementer. 
 • FreeTickets: Antallet af fribilletter genereret.
 • Revenue: Omsætning for solgte billetter, ikke inkluderet billetter solgt i abonnement.
 • SubTickets: Antallet af solgte billetter i abonnement (online og i Boxoffice)
 • FreeSubTickets: Antallet af genereret fribilletter i abonnement. 
 • SubRevenue: Omsætning af billetter solgt i abonnement. 
 • SoldOnline: Antal af solgte billetter online.
 • FreeOnline: Antal fribilletter online 
 • TotalSoldTickets: Total antal solgte billetter (online og i Boxoffice), inklusiv billetter solgt i abonnement.
 • TotalFreeTickets: Total antal genereret fribilletter (online og i Boxoffice), inklusiv billetter solgt i abonnementer. 
 • TotalTickets: Total antal af genereret og solgte billetter, inklusiv fribilletter og billetter solgt i abonnement. 
 • TotalTicketRevenue: Total omsætning for alle solgte billetter, inklusiv billetter solgt i abonnement.
 • GiftCardsBO: Antallet af solgte gavekort i Boxoffice. 
 • GiftCardsWWW: Antallet af solgte gavekort online.
 • GiftCardsRevenue: Omsætning for alle solgte gavekort (online og i Boxoffice).
 • TotalRevenue: Total omsætning for alle solgte billetter og gavekort.