Allokationer

En allokation er lavet for at blokere sæder eller for at tilknytte en særlig billettype til specifikke sæder i salen, f.eks. til presse, VIP, kampagner eller kørestole. 

 


Tilføj allokation


 

For at tilføje en allokation, gå til Administration - Spillester - Allokationer og tryk Tilføj allokation i der øverste højre hjørne.

create a allocation, navigate to Administration - Venues - Allocations and press Add allocation in the upper right corner. 

mceclip0.png

Information

Navn: Navnet på allokationen.
Forkortelse: Er synlig på de allokerede sæder i salsvisningen. Brug 1-2 bogstaver for bedre overblik i visningen. 
Ikon: Hvis det ønskes, kan et ikon bruges i stedet for forkortelsen for at gøre allokationen mere synlig i salsvisningen. 
Blokeret: Definere om sæderne skal være blokeret, og derfor ikke tælle med i den totale kapacitet i salen. Blokerede sæder er også skjult i onlinekøbsprocessen. 


Adgangsrettigheder

mceclip1.png

Brugeradgang: Hvis denne er sat til Nej, vil alle brugere med salgsadgang kunne sælge billetter fra denne allokation. Hvis den er sat til Ja, er det muligt at definere hvilke specifikke brugere der skal have adgang til de allokerede sæder. 
Brugere: Definere hvilke brugere der skal have adgang til allokationen. 


Alloker sæder


Nummererede sale 

For at allokere sæder gå til salsvisningen på det ønskede event. Her skal du vælge de sæder der skal allokeres og trykke Alloker i det nederste højre hjørne. 

mceclip2.png

I næste trin skal du vælge hvilken allokation der skal gives til de valgte sæder. Hvis du ønsker at bruge et alternativt navn til sæderne, kan dette sættes ved at ændre Allokationsnavn. Det kunne for eksempel være hvis du ønsker en allokation, der normalt hedder VIP, til i dette tilfælde at hedde VIP - Årsrevy. Det er også muligt at sætte, hvorvidt allokationen skal fjernes på et specifikt tidspunkt, ved at vælge på Ja i Udløber, og derefter vælge et tidspunkt. Allokationen bliver herefter slettet automatisk på det givne tidspunkt. 

mceclip4.png

Unummereret sal

For at lave en allokation i en unummereret sal, vælg først det ønskede antal billetter der skal allokeres. Det er ligegyldigt hvilken billettype der vælges. 

mceclip5.png

Når det ønskede antal billetter er valgt, tryk på Alloker i nederste højre hjørne. I næste trin skal du vælge hvilken allokation der skal gives til de valgte sæder. Hvis du ønsker at bruge et alternativt navn til sæderne, kan dette sættes ved at ændre Allokationsnavn. Det kunne for eksempel være hvis du ønsker en allokation, der normalt hedder VIP, til i dette tilfælde at hedde VIP - Årsrevy. Det er også muligt at sætte, hvorvidt allokationen skal fjernes på et specifikt tidspunkt, ved at vælge på Ja i Udløber, og derefter vælge et tidspunkt. Allokationen bliver herefter slettet automatisk på det givne tidspunkt. 

mceclip6.png

Nu vil der i toppen lige under priszonefeltet være en boks med hver allokation der er tildelt eventet. Der er ligeledes et antal her, der viser hvor mange billetter der er inkluderet i allokationen. 

mceclip7.png

Fjern allokation

For at frigive allokerede sæder uanset om det er nummereret eller unummereret, vælg de allokerede billetter, tryk Alloker og vælg Fjern allokation

mceclip8.png


Statistik


mceclip9.png

I salsvisningen kan du til højre trykke på symbolet for allokationer, og se en detaljeret statistik over allokationer for et event. 

mceclip12.png


Kopier allokationer til andre events


Det er muligt at lave allokationer i ét event, og derefter kopiere dem til andre, gemme dem i en konfiguration for salen eller lave en helt ny konfiguration baseret på de ændringer du har lavet. 

Læse mere her


Sælg billetter fra en allokation i et kampagnelink 


Det er muligt at sælge billetter i en specifik allokation direkte fra et kampagnelink. Dette gør det muligt for ekmspel at tilbyde særlige kundergrupper udvalgte sæder, eller tilbyde rabat på enkeltsæder.