Importer/opdater kunderegister

For at importere eller opdatere kunde, gå til Administration - Kunder - Importer kundedata. I dette modul er det muligt at uploade en CSV-fil med kunder. Dette gør det muligt både at opdatere eksisterende kunder og tilføje ny fra en ekstern kilde. 

mceclip0.png

OBS!

  • Filen SKAL være i CSV-format og bruge ; som separator. 
  • Kolonnerne i filen skal følge dette eksempel. I bunden af artiklen er en skabelon, der kan downloades og bruges.  columns in the file must follow the example below. At the bottom of this article there is a template that can be downloaded and used.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.34.43.png


Opdater kunder


For at downloade en liste af kunder, kan du enten kontakte Tix Support, for at få få en komplet liste af kunder i databasen, eller bruge Segmentering for at få en filtreret liste. Tryk Eksporter og Download kundedata. Listen følger det korrekte format til at kunne blive importeret igen. 

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.41.56.png

I Excel kan alle kundeinformation frit blive modificeret eller ændret. 

Tilføj ny kunde

For at tilføje en ny kunde til liste, lave en ny række og giv den CustomerID 0. Når listen importeres vil systemet generere et nyt KundeID til den nye kunde.

OBS!

  • Hvis du ændrer et eksisterende KundeID, vil dette opdatere kunden med det ID der er tastet i filen. Derfor skal KundeID ALDRIG ændres. 

Upload CSV-fil


mceclip1.png

For at uploade en CSV-fil, tryk Gennemse, vælg filen og tryk Upload.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.55.06.png

I den næste visning vil en oversigt over alle ændringer blive vist. For at godkende dem, tryk Confirm customer upload eller tryk Annuller for at stoppe.

  • Gul celle i tabellen betyder, at værdien i cellen vil blive ændret (f.eks. ny e-mailadresse).
  • En Grøn række betyder, at en ny kunde vil blive tilføjet.
  • Blå boks viser antallet af kunder, der bliver opdateret. 
  • Gul boks viser antallet af kundekort, der vil blive ændret.
  • Turkis boks viser antallet af kundekort, der ikke vil blive ændret. 
  • Grøn boks viser hvor mange kunder der vil blive oprettet. 

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._14.02.55.png

Efter du trykker Bekræft, vent til beskeden Customer successfully imported! bliver vist sammen med den grønne tommel op.