Ombytning

Det er muligt at lade billetkøbere ombytte deres billetter online. Det er muligt at definere om det kun skal være muligt at ombytte mellem events i en produktion, events i en sæson, abonnenter mm.


Tillad online ombytning


Sæson

Naviger til Sæson, da ombytning kal konfigureres via Administration - Sæson. Her definerer du de regler, der skal gælde for ombytningen.

mceclip2.png

 • Tillad ombytning: Når indstillet til Ja, vil resten af ombytnings indstillingerne vises nedenfor. 
 • Antal gratis ombytninger: Definer hvor mange gratis ombytninger en kunde skal have lov til at lave. Hvis kunderne ikke skal have mulighed for at lave x antal ombytninger inden det koster et gebyr, så efterlad 0 i feltet.
 • Max antal ændringer: Definer om kunden kun skal have lov til at lave et bestemt antal ombytninger. Hvis indstillet til 0, så kan kunden lave et ubegrænset antal ombytninger.
 • Tilladt indtil (dage før event): Definer hvor mange dage før eventet at ombytninger ikke længere skal være tilladt. Eksempel hvis sat til 7 dage, så er det ikke muligt at ombytte 5 dage før eventet. 
 • Overstyr billetype: 
  • Hvis indstillet til Nej, så skal den billettype, som kunden har købt være tilgængelig på eventet som det ønskes at kunne ombytte til. Hvis der er en prisforskel mellem eventene, så skal kunden betale prisforskellen. Bemærk at hvis den nye billet er billigere, så får kunden ikke nogen penge tilbage.
  • Hvis indstillet til Ja, så kan kunden ombytte fra dens oprindelige billettype til enhver anden billetype, der er tilgængelig på den nye event.
 • Samme priszone: Hvis indstillet til Ja, så er det kun tilladt at ombytte inden for samme priszone som det oprindelige billet er købt i.
 • Gebyrtype: Definer hvis ombytnings gebyret skal betales af kunden ved ombytning, og hvis gebyret skal være  pr. ordre eller pr. billet.
 • Online pris: Pris for at foretage ombytningen online. Hvis det skal være gratis at ombytte online, så skal der indstilles 0 i feltet.
 • Boxoffice ombytningsprodukt: Vælg det produkt som skal bruges til ombytninger foretaget i billetkontoret. Prisen til ombytningen defineres, når du redigerer produktet.

Når du er færdig, skal du trykke på Gem og reglerne er indstillet.


Abonnement

For at tillade ombytninger på abonnementer, så skal du først indstille de beskrevne indstillinger ovenfor for den sæson, som abonnementet er tilknyttet. Naviger derefter til Administration - Abonnementer, og fremsig det ønskede abonnement .

Gå til fanen Internet og rul ned til:

 • Tillad ombytning :
  • Inden for samme produktion: Abonnenten kan ombytte sin billet til enhvert event inden for samme produktion som den oprindelige begivenhed. 
  • Til alle produktioner i abonnement: Abonnenten kan ombytte sin billet fra produktionen til de andre produktioner inden for abonnementet.
  • Til alle produktioner: Abonnenten kan ombytte sin billet til enhver produktion, der er i samme sæson som abonnementet og har tilladt ombytning på produktionen. BEMÆRK, for at dette skal fungere, skal indstillingen Tillad ombytning til denne produktion aktiveres på produktionen. Læs mere i næste afsnit.
 • Ombytning til dato udenfor abn:
  • Hvis indstillet til Nej, så kan abonnenten kun ombytte til de valgte begivenheder, der allerede er inde i abonnementet.

Hvis indstillet til Ja, så er det muligt at ombytte til enhver begivenhed baseret på ombytningsreglerne.

mceclip3.png


Produktion

For at tillade ombytninger for individuelle produktioner, så skal ovenfor indstillinger på sæsonen - som produktionen er tilknyttet - være konfigureret. Naviger derefter til Administration - Events - Produktioner.

Åbn fanen Avanceret .

Tillad ombytninger kan indstilles til:

 • Nej: Det ville ikke være muligt for billetkøberen at ombytte deres billet online.
 • Inden for samme produktion: Det vil være muligt for billetkøberen at ombytte sine billetter til et event inden for samme produktion. F.eks. til en anden dato for den samme produktion.
 • Alle produktioner med samme promotor: Det vil være muligt for billetkøberen at ombytte sin billet til et andet event med den samme arrangør. Eventene skal have Tillad ombytning til denne gruppe aktiveret (se nedenunder).
 • Til alle produktioner: Det er det muligt for billetkøberen at ombytte sine billetter til alle events, der har Tillad ombytninger til denne produktion aktiveret.

  mceclip0.png

  Tillad ombytning til denne produktion: 

 • Hvis indstillet til Ja, så er det er det muligt at ombytte billetter til eventet i denne produktion forudsat at ombytning er aktiveret på eventene/produktionen som billetkøberne skulle være i stand til at skifte fra.

  mceclip1.png

   

  Bemærk at produktionen skal være tilgængelige online for at ombytningerne fungerer. 


Events

For at tillade online ombytninger, så skal overstående indstillinger på sæsonen og produktionen være konfigureret.

Naviger derefter til Administration - Events - Events, og fremsøg eventet der ønskes at ombyttes til.

Gå til fanen Adgang. 

Sørg for at billettypen som det skal være mulig at ombytte til er sat til salgsadgang Lokalsalg + Internet 

Gå herefter til fanen Internet.

For at det skal være muligt at ombytte til eventet, så skal Tilgængelig online være sat til Ja.

Bemærk hvis eventet som der ønskes at ombytte til ikke skal være tilgængelig for normal online salg, så sæt Salgsstatus under Information fanen til Ikke i salg.