Automatiske SMS'er & E-mails

Det er muligt at kommunikere med billetkøbere til et specifikt event via SMS eller e-mail. Beskeden kan blive sat op så den bliver udsendt på et særligt tidspunkt i forhold til eventstart eller sendt ud med det samme for at komme ud med vigtigt information hurtigst muligt. 

Beskeden kan sendes til alle kunder, eller til kunder med en særlig permission. 


Opret besked 


Gå til Administration - Events - Events og åben det ønskede event, og derefter fanen SMS / Email.


Hvem skal modtage beskeden?

 • Type: Der er tre forskellige typer
  • Alle kunder
  • Kunder som har købt produkter (Kunder der har købt billet til eventet og et tilknyttet produkt)
  • Kunder som ikke har købt produkter. (Kunder der har købt billet til eventet men IKKE et tilknyttet produkt)

mceclip0.png

 • Permission: Definer hvorvidt en permission skal være givet. 
  • Alle kunder uanset permission
  • Alle permissions
  • Vælg permissions
   • Inkluder permissions: 
   • Ekskluder permissions:

mceclip1.png

Til højre er der tre kasser der viser antallet af kunder der vil modtage eller ikke modtage beskeden.

 • Grøn: Antallet af gyldige mailadresser. 
 • Gul: Antallet af ugyldige mailadresser.
 • Rød: Antallet af blokerede mailadresser. w

Layout

mceclip2.png

 • Type: SMS eller E-mail.
 • E-mail layout: Vælg layout
 • Type: Definer hvis beskeden skal sendes X timer før eller efter eventet eller hvis beskeden skal sendes med det samme (indenfor 15 minutter).
 • Hvornår: Definer antallet af timer før eller efter eventet beskeden skal sendes. Hvis beskeden skal sendes før eventet, skal tallet være positivt. Skal beskeden sendes efter eventet skal tallet være i minus. 
  Eksempelvis
  24 = 24 timer før eventstart.
  -24 = 24 timer efter eventstart.
 • Besked: Her er det muligt at indsætte en brugerdefinerede besked, der vil blive inkluderet i beskeden, så længe #CUSTOMTEXT# er blevet tilføjet til layoutet. 
 • Forhåndsvisning og redigering: Tryk på pennen for at åbne layoutredigeringen (kun for e-mails). Denne mulighed er kun tilgængelig hvis layoutet inkluderer en data-redigeringsvariabel. Når ændringer er lavet kan disse blive nulstillet ved at trykke på backspace.

Vis og rediger e-mail

Image_2020-11-03_kl._13.13.42.png

For at redigere layoutet, tryk på den blå pen i det øverste venstre hjørne. 

Image_2020-11-03_kl._13.15.42.png

Tryk på feltet du ønsker at ændre, og skriv den nye tekst eller element. Når alle ændringer er blevet lavet, tryk på den Grønne knap i det øverste venstre hjørne. For at annullere tryk på den Røde knap

For at sende en testmail, indsæt modtageren i kassen i bunden og tryk Send e-mail

OBS!

 • Det er muligt at lave ubegrænsede antal af udsendelser for hvert event.