Events

Et event i Tixly er den specifikke dato, hvor et event afholdes. En eller flere events er altid forbundet med en produktion. I online-købsprocessen vises alle events, der er knyttet til en bestemt produktion, i et købslink.

For at oprette flere events, der er forbundet med en produktion, starter du med at oprette et specifikt event. Derefter kopieres eventet til de ønskede datoer. På den måde får eventene de samme indstillinger, men med forskellige spilletidspunkter.  


Opret events


For at oprette et event naviger til Administration - Events - Events og tryk på Tilføj Events  i øverste højre hjørne.

Information

mceclip5.png

 • Navn: Navnet på eventet, der er synlig på billetten, i BoxOffice og online.
 • Undertekst: Underteksten til eventet, der er synlig på billetten, i BoxOffice og online. (Valgfri)
 • Sæson: Anvendes som filter i rapporter og bruges i forbindelse med ombytningsregler. Kan oprettes og redigeres under Administration - Sæson.
 • Arrangør: Synlig på billetten og internt i BoxOffice salgsmodul. 
  En arrangør kan hurtigt oprettes direkte i dette felt eller via Administration - Events - Arrangør  hvor den også kan redigeres.
 • Start- og Sluttidspunkt: Start- og sluttidspunktet for eventet. Begivenheden er synlig i BoxOffice indtil sluttidspunktet.
 • Gratis adgangsbegivenhed: Brugt til gratis events hvor der ikke kræves nogen billet. Disse oplysninger kan sendes via Tixly Event API og er også synlige i BoxOffice.
 • Deaktiver reservationer: Hvis indstillet til Nej, vil det ikke være muligt at lave reservationer i BoxOffice, men kun sælge billetter direkte.
 • Bekræftet: Hvis indstillet til Nej , vil eventet være markeret med rødt i BoxOffice salgsvinduet. Det kan benyttes til at vise salgspersonalet at dette event ikke til salg. Det er dog stadig muligt at sælge billetter til en rød markeret begivenhed, men ingen dato eller tidspunkt vil blive printet på billetten.  

mceclip6.png

 • Salgsstatus: Salgsstatussen er synlig i online-købsprocessen og BoxOffice.
 • Venteliste: Til en udsolgt begivenhed kan oprettes en venteliste, som kunder kan skrive sig på. 
 • Automatisk status: Hvis indstillet til Ja ændres salgsstatusen automatisk til få billetter og Udsolgt. Tixly Support kan indstille reglerne for hvornår få billetter og udsolgt skal aktiveres. Automatisk status kan som default indstilles til Ja, hvis det skal aktiveres automatisk når nye events oprettes.
 • Varighed: Varigheden af begivenheden, synlig i BoxOffice salgsvinduet og i Tixly Event API.
 • Intern note: Intern information synlig for salgspersonalet I event informationsfeltet I BoxOffice.

mceclip7.png

 • Produktioner: Hvilken eller hvilke produktion skal eventet være forbundet til.
 • Kategorier: Vælg en eller flere kategorier. Bruges i Tixly Event API og når der oprettes kundesegmenter i Tixly kundesegmenteringsværktøj.
 • Tags: Her kan der kan tilføjes eksisterende tag eller oprettes et nye tag. Tags kan bruges til at oprette kundesegmenter og kan også søges i event listen. De kan også bruges af tredjepartssoftware via Tixly Event API. I eksemplet nedenfor er "skuespillers navn" blevet tilføjet som et tag til eventet, hvilket gør det muligt at søge på eventet ved hjælp af tags.

Ska_rmavbild_2020-09-23_kl._15.23.31.png

 • Moms: Vælg momssats på begivenheden.
 • Gavekort grupper: Gør det muligt at vælge særlige gavekort der kun kan bruges til udvalgte produktioner/events.

 


Sal & Priser

mceclip1.png

 • Spillested: Det Spillestedet, hvor eventet bliver afholdt. 
  Spillesteder oprettes under Administration - Spillesteder - Spillesteder. Læs mere.
 • Sal: Salen inde på spillesteder, hvor arrangementet afholdes.
  Unummererede sale kan oprettes under Administration - Spillesteder - Sale. Læs mere
  Nummererede sale oprettes af Tixly Support.
 • Konfiguration: Vælg hvilken konfiguration af salen der skal bruges til eventet. En nummereret sal kan have flere konfigurationer med forskellige priszoner, indgange, ranking, sædenoter, allokationer mm.
 • Inkluder ekspeditionsgebyr: Her kan vælges om der skal pålægges et ekspeditionsgebyr pr. ordre udover et eventuelt billetgebyr på den enkelte billet.
 • Billetgebyr type : Her kan der vælges mellem enten Manuelt gebyr (gebyrer angivet efter billettype og priszone) eller Fast gebyr (foruddefinerede gebyrer).
 • Priser / gebyrer: Anvendes kun hvis der benyttes manuelt gebyr. Se forklaring på billedet nedenfor.
 • Billettyper: Vælg hvilke billettyper der skal være tilgængelige på eventet. Det er muligt at søge efter tilgængelige billettyper i søgefeltet. Billettyperne prissættes derefter hver for sig i hver priszone.
  Nye billettyper kan oprettes eller redigeres under Administration - Billetter - Billettyper. Læs mere.

I det næste trin skal du indstille prisen pr. billettype og priszone. For dem, der bruger brugerdefinerede gebyrer, er det muligt at fastsætte et individuelt gebyr pr. billettype og priszone ved at ændre Priser / gebyrer til Manuelt Gebyr.

 

mceclip3.png

OBS: Hvis stjernen til venstre for billettypen er udfyldt (sort) er billettypen en abonnementsbillettype, er den hvid er det en almindelig billet og er den halvt fyldt er det begge dele. 

OBS: Hvis en nummereret sal og konfiguration er gemt, kan den ikke ændre til en anden sal. Det er muligt at ændre en unummereret sal til en anden unummereret sal, men kun navnet på salen vil ændre sig, ikke kapaciteten. Det er ikke muligt at ændre en unummereret sal til en nummereret sal.


Adgang

 • Adgang til salgs- og rapportadgang: Hvis eksterne brugere (f.eks. en promotor) skal have adgang til begivenheden, vælg Lokale brugere + specifikke brugere.
 • Adgangsstyring: Hvis Lokale brugere + specifikke brugere er aktiveret, så kan de specifikke brugere tilføjes her via deres e-mail-adresse.
  • Billettypeadgang for salgspersonalet er indstillet under Administration - Billetter - Billettyper.
 • Salgsadgang: Vælg om billettypen skal være tilgængelig i Lokalt salg + Internet eller kun i Lokalt salg.
 • Kvote: Indstil en samlet kvote for billettypen (valgfri).
 • Online antalsregel: Definer hvilken kombination af billetter som det skulle være muligt at købe.
  • 0, 2, 4, 6, 8: Kunden kan købe 0, 2, 4, 6 eller 8 billetter. Ikke 1, 3, 5, 7,  osv.
  • 0, 8-20: Kunden kan købe mellem 8 og 20 billetter. Intet mindre over 8 og ikke mere end 20.
  • 0, 2, 4, 6, 10-20: Kunden kan købe 2, 4, 6 eller mellem 10 og 20 billetter.

Dette kan bruges til gruppebilletter online eller et 2 for 1-tilbud.

mceclip0.png

 

Hvordan tidsstyres en billettype?

En billettype kan tidstyres ved at trykke på urikonet til højre for billettypen. Her er det muligt at definere en dato og et tidsinterval hvor billettypen vil være tilgængelig online. Venstre datovælger er start og højre datovælger er slutningen af ​​tidsintervallet.

Hvordan tilføjer du en rabatkode?

Rabatkoder tilføjes ved at trykke på visitkortsymbolet til højre for billettypen. Koden kan derefter bruges af kunden i sidste trin i online købsprocessen for at få adgang til billettypen med rabat.

Nedenfor er en trinvis forklaring, hvordan der oprettes en ny rabatkode. Rabatkoden i eksemplet er gyldig, når du køber standard billettype og giver adgang til en skjult billettype med en nedsat pris.

1. Sørg for, at du har en billettype, der er knyttet til begivenheden, der med nedsat pris. I vores eksempel hedder billettypen med nedsat pris: Rabat. Den nedsatte billettype skal have adgang til salg Lokalt salg og ikke online.

2. Tryk på visitkortsymbolet, og indtast et internt navn, alternativt søg efter en eksisterende kode.

mceclip1.png

3. Hvis du opretter en ny kode, så skriv koden og klik på Tilføj ny.

4. Indtast Navn: Internt navn, Kode: koden som kunden skal indtaste online, Billettype: Den billettype, som Standard billettypen skal "omdanne" til for at rabatkoden kan bruges. I dette eksempel er Billettype Rabat

5. Klik på Gem

Rabatkoden kan bruges til flere billettyper, f.eks. Studerende, børn eller i andre events, hvor billettypen Rabat er forbundet.

mceclip2.png

Når I herefter trykker på visitkortsymbolet, vil I kunne se rabatkodens Navn, Kode og den nye Billettype

mceclip3.png

 


Internet

 • Tilgængelig online: Definer om eventet skal være tilgængelig online.
 • Starter/ stopper salg: Tidsinterval for hvornår eventet skal være tilgængelig for onlinesalg.
 • Synlig online: Angiv hvornår eventet skal være synlig online. Styrer også hvornår eventet sendes via Tixly Event API.

mceclip4.png

 

Eventet er sat som synlig online, men hvor salg er planlagt til at starte på et senere tidspunkt.

 • Skin: Vælg Skin / brand til nedenstående link
 • Weblink: Link til online købsprocessen for specifik event.
 • Min/ Maks billetter online: Min og Max antal billetter, som kunden kan købe online pr ordre.
 • Sædevælger: Vælg hvordan sædevælgeren online skal præsenteres og hvilken algoritme den skal bruge til at vælge sæder. Social Distancing kan også indstilles her. Læs mere
 • Vælg sæder først: Angiv om billetkøberen skal vælge sæde eller billet type først i online købsprocessen.
 • Søgningsmetode: Anvendes kun ved forventning om højt tryk på billetsalg, og bruges til at indstille hvordan "den bedste ledige plads" skal virke.
 • Datovisning: Indstil, om den skal præsenteres dato & tidspunkt eller kun dato i online-købsprocessen. 
 • Aktiver 360: Hvis spillestedet har sektionsbilleder af salen, så kan 360 visning af salen aktiveres her.
 • Leveringstyper: Angiv hvilke leveringstyper, der skal være tilgængelig til eventet.
 • Permissions: Angiv, hvilke permission der skal være forbundet til begivenheden. En permission der er knyttet til sæsonen bliver automatisk valgt her. Men det er også muligt at tilføje eventspecifikke permissions.

 

 

 


Internet

 • Kundetags: Tilføj et kundetag til eventet. Webprofiler med særlige tags kan få adgang til særlige billettyper, eller få adgang til billetsalget før det officielle salg starter. Læs mere her
 • Specialnote (vises online): En specialnoten vises online under billettyperne. 
 • Email-skabeloner: Vælg om der skal bruges standard email-layout eller et dedikeret skabelon til eventet.
 • Øvrige købsinformation: Hvis Ja er sat, så vil der fremkomme et ekstra tekstfeltfelt i online købsprocessen, hvor kunden indtaster sine kundeoplysninger. Kunne f.eks. være at bede kunden om at indtaste allergi eller t-shirt størrelse ved salg af produkter.
  • Beskrivelse: Hvilke oplysninger du ønsker fra kunden.
  • Svar påkrævet: Hvis Ja, vil feltet være obligatorisk.
 • Kundeinfo på hver billet: Hvis Ja, så skal kunden indtaste et unikt navn eller e-mail-adresse for hver billet i ordren. Oplysningerne indtastes af kunden fra ordresiden. Denne information skal angives for at downloade billetterne. Hver billet flyttes derefter til ny ordre og kunde.
  • Beskrivelse: En informationstekst, der vises til kunden på ordresiden.
  • Check for  unik : Definer hvis navn, e-mail skal være unikke på hver billet i ordren.
 • Position: Som standard sorteres events i en produktion efter dato og klokkeslæt. Det er dog muligt her at ændre denne sortering ved at give datoerne forskellige positioner. 
 • Tillad gavekort: Inaktiver hvis det ikke skal være muligt at indløse gavekort som betaling for eventet.

Kampagnelink

Det er muligt at oprette et kampagnelink for en specifik billettype direkte fra denne fane. 

Læs mere her.


Produkter

Forbind produkter til eventet.
Nye produkter oprettes via Administration - Produkter - Produkter

Læs mere her.


Billetlayout

   • Billetoverskrift: Hvis der ikke indtastes noget her, så vil navnet på eventet blive brugt som titel
   • Undertitel: Her er det muligt at angive en undertitel
   • Info tekst 1-3: Tekst der skrives her, vil være trykt på billetten (så længe variablerne er opsat på billetlayoutet). Bruges ofte til ekstra information, fx  Indgangen åbner 2 timer før showet.
   • Billet til PDF, Epson, Godex osv.: Vælg om standard billetlayout skal bruges eller angive om der skal benyttes et specifikt billetlayout til dette event.
   • PDF-billet billed: Upload et billede som skal vises på PDF-billetlayoutet.

mceclip0.png

Sprog

Herinde er det muligt at tilføje et andet sprog til informationsfelterne. Når en kunde skifter fra dansk til engelsk på hjemmesiden, får han så de nye oplysninger.


SMS / Email

Opret automatiske emails og SMS.

Læs mere


Afregninger

 


Betalingsmetoder

Her kan du aktivere hvis der kun må bruges specifikke betalingstyper til dette event.


Adgangskontrol

Hvis Tilpas indstillinger er indstillet til Ja, så du mulighed for at definere specifikt  tidsinterval for hvornår det er muligt at scanne billetter til eventet. Hvis der ikke er indstillet et interval, så benyttes et standard interval (x timer før og efter begivenheden). Standard intervallet kan opsættes af Tixly Support.


Økonomi

Muligt at indsætte kontokoder som vil blive afspejlet i rapporterne i Tixly, som herefter kan bruges til afstemning i økonomi. 


Refunderinger

I denne fane er det muligt at sætte regler for refunderinger af ordre. Refunderinger aktiveres ved at sætte "Refunderinger" til "Ja", og hvilke hvilke gebyrer og/eller produkter der skal inkluderes i refunderingen.