Produkter

Produkter kan tilbydes som en mersalgsmulighed online eller blive tvunget til en billettype (eksempelvis billet + mad + drikkevarer-pakke). Produkter skal primært oprettes i Produkter-modulet, men kan også laves som en "hurtig oprettelse" når en pakke med billet + mad eksempelvis bliver lavet under rediger event. 

 


Tilføj Produkt


For at oprette et nyt produkt skal du gå til Administration - Produkter - Produkter og trykke på Tilføj produkt i det øverste højre hjørne.

Information

 

mceclip0.png

 • Navn: Produktets navn.
 • Organisation: Vælges hvis det er en anden organisation end hovedorganisationen, der har produktet.
 • Beskrivelse: Beskrivelse til hjemmesiden. Beskrivelsen vises når der trykkes på informationssymbolet "I" som vist på dette billede. mceclip1.png
 • SKU: Produktets Stock Keeping Unit.
 • Kategori online: Her kan vælges hvilken kategori produktet hører under. Det gør det muligt at gruppere produkterne i onlinekøbsprocessen. I nedenstående eksempel er de to madmenuer samlet under kategorien: "Revymenu". 
  mceclip0.png
 • Pris: Produktets pris
 • Moms: Hvor meget moms der skal lægges på produktet.
 • Har PDF: Når dette er sat til Ja, vil kunden modtage en PDF med en voucher til produktet. 
 • Lås til event: Når dette er sat til Ja kan produktet ikke sælges uden at forbinde det til en eventdato. 
  • Det er muligt at at generere rapporter for produkter tilknyttet events for at kunne se, hvor mange enheder af et produkt der er solgt til en specifik eventdato. Eksempelvis hvis man ønsker at se hvor mange af dagens gæster, der har købt en madpakke.
  • Produkter der ikke er tilknyttet en eventdato kan blive solgt separat. Normalt bliver dette brugt for at sælge merchandise, cd'er osv.
 • Position: Bruges for at positionere produktet så de vises i den rigtige rækkefølge i onlinekøbsprocessen. Hvis to produkter har samme position, vil de blive vist i alfabetisk orden.
 • Kategorier: Vælg en kategori for BoxOffice-salg. Vi anbefaler at have 4-6 forskellige for at gøre overblikket så godt som muligt. I dette eksempel er der 4 kategorier: Mad & Drikke, Merchandise, Produkter og Gebyrer. Mad & Drikke har position 1 og er derfor først, mens Gebyrer har position 4 og er derfor til sidst i dette tilfælde. Kategorier oprettes under Administration - Produkter - Kategorier.

  mceclip0.png

Billeder

I fanen Billeder, er det muligt at uploade et billede som vist nedenfor. Dette vises i onlinekøbsprocessen og på PDF-voucheren.

mceclip1.png

mceclip2.png

 


Events

I Event-fanen er det muligt at tilknytte produkter til eventdatoer. Det er muligt at se og redigere kvoter for hvornår produktet skal fjernes fra online salg eller hvor mange timer før et show produktet skal fjernes.

mceclip4.png

 • Anbefalinger i BoxOffice: Vælg hvorvidt et produkt skal vises som et anbefalet produkt når der reserveres billetter til en event produktet er knyttet til. 

  mceclip3.png
 • Default kvote: Definer en standard kvote der skal tilføjes til et produkt når det knyttes til en eventdato. Kvoten kan ændres efterfølgende individuelt for hvert event ved behov. 
 • Default fjern x timer før eventet starter: Definer et standard tidspunkt før et event hvor produktet automatisk skal slettes fra onlinesalg. Dette kan også ændres individuelt på eventet efterfølgende. 
 • Tilføj Event: UPrøv søgebaren for at finde events produktet skal knyttes til.
 • Fjern events: Events kan fjernes ved at trykke på X i højre side ud for hver række. 

Sprog

Her kan tilføjes tekst til produktet hvis kunden bruger hjemmesiden på et andet sprog end dansk. 


Billetlayout

I billetlayoutfanen er det muligt at tilføje tekst til produktvoucheren. 

mceclip5.png

 • Info text 1, 2, 3 & 4: Tekstfelter der kommer med på produktvoucheren. For eksempel kan det være tekst som Restauranten åbner to timer før showstart.
 • Billetlayout for PDF: Hvilket hvilket layout der skal sættes på produktvoucheren. Ved at trykke på Forhåndsvisning kan du åbne et eksempel af voucheren. Som standard vil defaultlayout være valgt.
 • Billetlayout for Godex: Choose Vælg hvilket layout der skal være på billetter printet på termoprint. Som standard vil defaultlayout være valgt.

Økonomi 

Muligt at indsætte kontokoder som vil blive afspejlet i rapporterne i Tix, som herefter kan bruges til afstemning i økonomi. 


Lager

Her kan man se og ændre lagerstatus.

mceclip6.png

 • Brug lager: Når den er sat til Ja vil lagerbegrænsning være aktivt.
 • Lager: Definer hvor mange enheder der skal være af det pågældende produkt.
 • Solgt / Resv: Her vises antallet af solgte og reserverede produkter. 
 • Tilgængelighed: Tilgængelige produkter.

Tilføj produktkategori


Her kan du ændre eller tilføje produktkategorier.

For at tilføje nye produktkategorier, gå til Administration - Produkter - Kategorier og tryk Tilføj kategori i øverste højre hjørne.

 

mceclip7.png

 • Navn: Kategoriens navn
 • Organisation: Vælg hvilken organisation produktet skal høre under. Læs mere om organisationer her.
 • Tekst på kvitteringssiden: Denne tekst ser kunden på onlinekvitteringssiden, når de ønsker at tilføje produkter til en eksisterende ordre. text is the one that the customer sees on his/her receipt page online when they want to add products to the existing order. Add food and beverages in the example below. 

mceclip8.png

 • Farve: Farven der vises i BoxOffice.

  mceclip10.png
 • Position: Anvendes for at positionere kategorierne i BoxOffice. Har alle kategorierne samme position, positioneres de i alfabetisk rækkefølge. I eksemplet ovenfor har "Mad & Drikke" position 3.Hvordan du forbinder produkter med events og billettyper. 


Der er to måder at bruge produkter på sammen med events. 

 • Som mersalg
 • Som tvunget produkt til en billettype.

Produkter som tilføjelser eller mersalg

Når du redigerer et event er der en fane kaldet Produkter. I denne fane skal alle produkter der skal være tilgængelige i onlinekøbsprocessen være valgt. Det er desuden her, at det er muligt at definere kvoter og hvornår et produkt skal fjernes fra onlinesalg. 

 

mceclip11.png

 

Produkttilknytning til en specifik dato. 

I den samme fane er der et Weblink der direkte fører til salg af produkter til den specifikke dato. Med denne er det muligt, at sælge produkter til kunder der har glemt at købe produkter mens de købte deres billetter.


Billettype med tvunget produkt

I Sal og priser-fanen er der et produktikon til højre for billetprisen. Ved at trykke her er det muligt at tilknytte et produkt til billettypen, så når en kunde vælger denne billet, bliver der lagt et produkt på, som kunden skal købe.

Det er muligt at vælge eksisterende produkter eller lave en hurtig oprettelse direkte fra siden ved at skrive navnet på det ønskede produkt og trykke Tilføj ny. Her skal navn, pris og moms-sats indtastes, og trykkes Gem til sidst. Produktet kan efterfølgende blive ændret i produktmodulet.

Prisen som kunden ser og betaler, er den samlede pris af billetten og produktet. Hvis en billet koster 200 kr. og et produkt koster 100 kr., vil kunden altså se én pris på 300 kr.

Når der er et tvunget produkt til en billettype, vil produktsymbolet angive hvor mange tvungne produkter der er tilknyttet.

mceclip12.png