Abonnementer

Der er to slags abonnementstyper i Tix: Serieabonnement eller Pluk og mix-abonnement.

Serieabonnementet er til specifikke events, hvor en kunde køber billetter til nogle predefinerede events i den samme sal, og kunden vil få de samme pladser. 

I et Pluk og mix-abonnement kan kunden vælge ud fra flere events, hvor kunden vælger det antal af events og billetter de ønsker.

 

 


Tilføj abonnement


Forudsætningen for at tilføje et abonnement er at du først har oprettet de ønskede billettyper (abonnementstyper), og at disse har fået en pris i det event der skal inkluderes i abonnementet.

Billettyper oprettes under Administration - Billetter - Billettyper. For mere information om billettyper klik her.

Eksempel: 

Abonnement X inkluderer Event 1, Event 2 og Event 3. Disse tre events inkluderer billettypen (der laves som abonnementstype) Standar X og koster 200 kr. Den total pris for abonnementet vil så være 600 kr.

For at tilføje et abonnement gå til Administration - abonnementer og tryk på Tilføj abonnement i det øverste højre hjørne. 

 

Information

 • Navn: Navn på abonnementet
 • Forkortelse: Forkortelse der vises i ordren og salgsvisningen. Abbreviation shown in order and sales view.
 • Sæson: Dette vises i rapporter
 • Type: Vælg om det skal være en Serie af events med faste forestillinger eller Pluk og mix hvor man har mulighed for at vælge ud fra flere forskellige events. 
 • Samme sæder: Bruges i serie-abonnementer og definerer om abonnenter skal have samme sæder til alle events eller ej. 
 • Farve: Farvender vises sammen med forkortelsen i ordre og salsvisningen. 

mceclip0.png

Mærkatet for abonnementet med forkortelse og navn der vises i salgsdashboardet. 

 

 • Vis label: Definer hvorvidt labelen skal vises i salgsdashboardet på det inkluderede event eller ej.
 • Overskrift: Er overskriften der vises i onlinekøbsprocessen.
 • Beskrivelse: Synligt i onlinekøbsprocessen.

mceclip3.png

 

 • Min events: 
  • I Pluk og Mix: Minimums antallet af events en kunde skal købes for at opnå et abonnement. 
  • I Serieabonnementet: Minimum antal af events der skal være tilbage i abonnementet før salget stopper.
   • For eksempel: Et abonnement inkluderer 5 events og min. er sat til 3. Det er muligt at købe abonnementet så længe der minimum er 3 fremtidige events tilbage.
 • Max events: Bruges i Pluk og Mix og definerer det maximale antal events en kunde kan vælge. 
 • Min & Max billetter: Definerer minimum og maximum antal af abonnementer en kunde kan købe. 

Events

 • Billettyper: Vælg hvilke billettyper der skal være tilknyttet abonnementet. De events der KAN vælges, kan ses i den venstre kolonne, mens de valgte kan ses til højre. 
 • Produktioner: Vælg fra hvilken produktion eventdatoerne skal vælges fra.
 • Event: Vælg hvilke events der skal inkluderes i abonnementet. 

mceclip4.png


Internet 

 • Tilgængelig online: Definerer hvorvidt abonnementet skal være tilgængeligt online eller ej. 
 • Starter salg og slutter salg: Definerer i hvilken periode onlinesalget skal være åbent. 
 • Synlig online: Definerer hvornår abonnementet skal være synligt online. Den eneste information billetkøberen vil kunne se frem til salget starter, er tidspunktet for salgsstart.
 • Leveringsmetoder: Vælg hvilke leveringsmetoder der skal være tilgængelige.
 • Vis abonnement som: Definerer hvordan abonnementet skal navngives online. Mulighederne er Abonnement, Sæsonkort, Sæsonbilletter eller Pakke.
 • Vis events som: Vælg hvordan events indenfor abonnementer skal navngives online. Muligheder er Event, Show (Vises som Forestillinger) eller Koncert (Vises som Koncerter). 

mceclip3.png

Her ses onlinekøbsprocessen hvor der er valgt Event

 • Skin: Vælg hvilket skin nedenstående link skal linke til.
 • Weblink: Link til onlinekøbsprocessen. 
 • Samlet visning af billetter: Hvis denne er sat til Nej, vil være event vises med sædeinformation (række, sæde, pris osv.). Sat til Ja, vil der kun vises én række for hele abonnementet. 
  OBS! Pluk og mix i kombination med Ja, fjerner muligheden for at vælge specifikke sæder online. 

mceclip1.png

Kurven i onlinekøbsprocessen for et Pluk og Mix-abonnement, når Samlet visning af billetter er sat til Ja. Her vises én række for hvert abonnement, og det er ikke muligt at vælge eller ændre pladser. 

 

mceclip0.png

Kurven i onlinekøbsprocessen for et Pluk og Mix-abonnement, når Samlet visning af billetter er sat til Nej. Her er én række for hver billet i abonnementet. Her er det muligt at ændre og vælge andre pladser.

 

mceclip2.png

 

Kurven i onlinekøbsprocessen for et Serie-abonnement, når Samlet visning af billetter er sat til Nej. Her vises én række for hver billet i abonnementet. 

 

mceclip3.png

Kurven i onlinekøbsprocessen for et Serie-abonnement, når Samlet visning af billetter er sat til Ja. Her vises én række for hvert abonnement.

 • Pick per event: Mulighed for at vælge hvor mange billetter man skal bruge til hvert event. 
 • Tillad ombytning: Definer hvis og hvordan billetkøbere skal have mulighed for at ombytte købte billetter.
  OBS! Denne indstilling skal sættes til den sæson der er forbundet med abonnementet via Administration - Sæson.
  • Nej: Ombytning er ikke tilladt.
  • Indenfor samme produktion: Ombytning er tilladt til andre events indenfor den samme produktion, som den købte billet er i. 
   • Med et abonnement med Teater, Musical og Koncert, kan en billet købt til Teater, kun flyttes til en anden Teater-forestilling, men IKKE til Musical og Koncert.
  • Til alle produktioner i abonnement: Ombytning er tilladt til alle events fra alle produktioner der er inkluderet i abonnementet.
   • Med et abonnement med Teater, Musical og Koncert, kan en billet købt til Teater, kun flyttes til en anden Teater-forestilling, men OGSÅ til Musical og Koncert.
  • Til alle produktioner: Giver mulighed for at billetter kan ombyttes til alle events, der giver tilladelse til ombytning, også dem der ikke er en del af abonnementet.
 • Ombytning til dato udenfor abn: Ved ja giver det mulighed for at bytte billetter til den samme produktion, men også til datoer der ikke ellers er en del af abonnementet. 
  OBS!
  Vær opmærksom på at abonnementsbillettypen skal tilføjes til eventet med Lokalts salg + Internet
 • Vis priszonevælger: Hvorvidt priszoner skal være en søgemulighed når der vælges forestillinger. Se billedet her:

  mceclip0.png


 • Sædevælger: Vælg hvordan sæder skal kunne vælges online. Brug enten indstillinger fra det enkelte event, eller lav et decideret valg for abonnementet. 
  • Brug Indstillinger fra event: Den samme type sædevælger der er valgt på eventet, vil også gælde for abonnementet.  
  • Bedste ledige - uden salsvisning: Systemet vælger de bedste pladser, og det vil ikke være muligt at ændre pladser for kunden.
  • Bedste ledige - med salsvisning: Systemet vælger de bedste pladser, og derfor har kunden mulighed for selv at ændre pladser.
  • Manuel sædevalg: Kunden skal selv vælge sine pladser, men må ikke efter enkeltsæder tilbage i salen.
  • Manuelt sædevalg - Må efterlade enkeltsæder: Kunden kan selv vælge sine pladser, og må gerne efterlade sæder enkeltvist. Kan være fordelagtigt at bruge hvis der er få billetter tilbage til et arrangement.
   • Vælg pladser enkeltvis: Hvis der må efterlades enkeltsæder, kan man også gøre det muligt for kunden at skulle vælge alle sine pladser enkeltvist. Disse to indstillinger kan høre sammen, så kunder har mulighed for at vælge de enkeltsæder der er ledige tilbage i salen, selvom de skal have flere billetter.
 • Permissions: Vælg hvor der skal være nogle abonnementsspecifikke permissions tilknyttet.

Internet +

 • Kundeflag (Kundetag): Tilføj et kundetag til abonnementet. Webprofiler der er logget ind med det specifikke tag, kan få adgang til abonnementets billetter før det almindelige billetsalg eller have adgang til særlige billettyper. Læs mere her.
 • Allokation: Vælg hvis abonnementet kun skal være tilgængeligt til en specifik allokation. 
  • Salg af allokation: Definer hvis salget kun skal kunne laves i den pågældende allokation, eller om der skal kunne vælges sæder fra ikke-allokerede sæder, når alle allokerede sæder er udsolgt.
 • Email-skabeloner: Vælg hvilken e-mailskabelon der skal bruges til abonnementet. 
 • Påkrævede events: Når der vælges Pluk og Mix er det muligt, at vælge enkelte event kunden SKAL købe, for at kunne købe hele abonnementet. 
 • Foreslå abn i alm salg: Hvis dette er sat til Ja, vil kunder der går ind i onlinekøbsprocessen for et specifikt event der er inkluderet i abonnementet, få en pop-up der fortæller om muligheden for rabat ved at købe abonnementet.
  • Overskrift: Overskriften på pop-up beskeden
  • Beskrivelse: Teksten i informationsboksen på pop-up beskeden.

mceclip1.png

 • Kundeinfo på hver billet: Hvis denne er sat til Ja, vil systemet forlange at der bliver indsat et navn manuelt på hver enkelt billet, før billetterne kan downloades. Når navn og kundeinformation er blevet skrevet ind, vil ordren blive delt i unikke ordrer hos unikke kunder.
  • Beskrivelse: Teksten der skal stå når kunden bliver bedt om at indtaste kundeinfo på hver billet.
  • Check for unikt: Tjek for hvorvidt enkelte oplysninger er unikke for hver billet.
 • Sortering: Vælg hvilken rækkefølge de pågældende events skal være sorteret i, i onlinekøbsprocessen.

Queue-IT

Her er det muligt at slå køsystemet til onlinekøbsprocessen. Dette gøres hvis der forventes et stort pres på billetsalget. Ønsker du køen aktiveret, kontakt Tix Support. 


Billeder

Her kan du vælge et billede 


Adgang

I fanden Adgang er det muligt at bulk redigere adgangsrettighederne for de forskellige billettyper der er inkluderet i abonnementet. Det er desuden muligt at lave kvotestyring, Regler for antal billetter, lave tidsplan for salg af de enkelte billettyper og lave rabatkoder for enkelte billettyper. 


Produkter

Tilknyt særlige produkter til abonnementets købsproces, uden produktet behøver være tilknyttet hvert enkelt event. dedicated products to the subscription sales flow within having to be connected to each event in the subscription. 


Gentegning fra

Mulighed for at opsætte en gentegningsperiode. 

OBS! Når der skal laves fornyelsesperiode, kontakt venligst Tix Support. 


Organisationer

Muligt at indsætte hvilke underorganisationer abonnementet hører til.


Økonomi

Muligt at indsætte kontokoder som vil blive afspejlet i rapporterne i Tix, som herefter kan bruges til afstemning i økonomi. 


Sprog

Herinde er det muligt at tilføje et andet sprog til informationsfelterne. Når en kunde skifter fra dansk til engelsk på hjemmesiden, får han så de nye oplysninger.