Spillesteder og sale

Spillesteder og Sale er de lokationer hvor events bliver afholdt. Normalt er Spillestedet selve bygningen for eksempel Tix Teaterhus der så har flere sale indeni, for eksempel Store Scene og Lille Scene. Det er på et Spillested at adressen og den geografiske placering er defineret. Under Salen defineres antal af sæder eller pladser i salen.

 


Tilføj et spillested


Gå til  Administration - Spillesteder - Spillesteder og tryk på Tilføj spillested i det øverste højre hjørne. 

mceclip1.png

Navngiv spillestedet, giv det en forkortelse og indtast adressen. Tryk på Gem eller Gem og tilføj sal. 

OBS! 

  • Det er muligt at bruge Find på kort for at finde koordinaterne ud fra spillestedets adresse. 
  • Navnet på spillestedet og adressen kan ændres efterfølgende. 

Der er en fane for Sprog, hvor det er muligt at skrive spillestedets oplysninger på engelsk, såfremt det er nødvendigt. 


Tilføj sal


Tilføj en nummereret sal

Nummererede sale kan kun oprettes af Tix Support. 

Tilføj unummereret sal

mceclip2.png

For at oprette en sal, skal du gå til Administation - Spillesteder - Sale og trykke på Tilføj sal

Salen skal have et Navn, en Forkortelse, en forbindelse til et Spillested og et Antal billetter (salens kapacitet). Det er desuden muligt at sætte et Admin Navn på, der kun kan ses af administratorer i BoxOffice.

I fanen Sprog er det muligt at skrive salen navn på engelsk, til kunder der bruger hjemmesiden på et andet sprog.

I fanen Konfigurationer kan du ændre et navn på en konfiguration eller slette den. En konfiguration vil blive slettet når knappen står på Ja og brugeren trykker Gem

I Indgangs-fanen kan indgange bliver tilføjet og blive tilknyttet til sæder i en salsoversigt. Det er også muligt at ændre navne på allerede oprettede indgange.

OBS!

  • Baggrundsbillede bliver kun brugt til nummererede sale.
  • Hvis Nummereret er sat til Ja (Kun for nummereret sale), er det her muligt at vælge hvis sædenumre skal vises i BoxOffice salgsoversigten eller ej.

Rediger en sal


Under Administration - Spillesteder - Spillesteder er det muligt at ændre navn og adresse på spilletstedet. 

Under Administration - Spillesteder - Sale er det muligt at ændre navn, ændre konfigurationsnavn, slette konfigurationer, ændre kapacitet i unummererede sale og tilføje, ændre eller slette indgange.

I eventet er det muligt at ændre i salen, så det kun har en indvirkning på det specifikke event.

 

Unummererede sale

Ændre kapacitet

I salgsoversigten på det enkelte event er det muligt at ændre kapaciteten til det givne event. Tryk på Rediger og vælge den nye kapacitet og tryk Gem

mceclip0.png

 

 

mceclip1.png

Nummererede sale

For at lave ændringer i en nummereret sal gå til salgsoversigten, marker de ønskede sæder og tryk Rediger i det nederste højre hjørne.

 

mceclip2.png

Tilføj Sædenotifikation

En Sædenotifikation er synlig i BoxOffice, onlinekøbsprocessen og på billetten. Tilføj det ved at skrive en besked under Sædenotifikation (Eksempelvis "Begrænset udsyn") og tryk Gem.

Rediger priszone/indgang på valgte sæder

I samme vindue er det muligt at ændre Priszone og Indgang på udvalgte sæder. Vælg de ønskede ændringer og tryk Gem

Hvis du ønsker at ændre en priszone i et allerede oprettet event, skal du først ændre det i salgsoversigten, og derefter gå ind og redigere eventet i Administration - Events - Events. Du kan også bruge genvejen ved at holde ctrl/cmd-knappen nede og trykke på Rediger i salgsoversigten. Gå herefter til Sale og Priser og tilføj en ny pris til den priszone du lige har lavet. 

OBS! Det er ikke muligt at vælge sæder i en priszone, der ikke allerede har en pris forbundet til sig. 

Fjern sæder

Det sidste du kan gøre i salsoversigten er permanent at fjerne sæder fra et event. Disse sæder kan ikke blive lavet igen, så I de fleste tilfælde kan det bedst betale sig at blokere sæderne i stedet for at slette dem permanent. 

Kopier eller tilføj konfiguration

Det er muligt at tilføje en konfiguration, baseret på de ændringer der er lavet ovenfor eller kopiere dem til en anden konfiguration eller event. 

Kopier konfiguration

Naviger til salsoversigten og lav de ønskede ændringer. Vælg hvis alle sæder skal kopieres (i så fald vil andre eventspecifikke ændringer blive overskrevet) eller kun udvalgte sæder skal kopieres. 

Tryk på tandhjulet til venstre for det store tal og vælg Kopier konfiguration.

mceclip3.png

Vælg herefter hvilke ændringer der skal kopieres ind i konfigurationen: 

  • Alle eller markerede sæder: Vælg om kopieringen skal gælde for alle sæder eller kun de markerede.
  • Hvad skal kopieres: Vælg hvilke indstillinger der skal kopieres. 
  • Vælg hvortil der skal kopieres: Vælg hvilke events ændringerne skal kopieres til. 

mceclip4.png

Opret Ny konfiguration

Lav de ønskede ændringer og vælg Ny konfiguration under Tandhjulet. Vælg et navn for konfigurationen og vælg Gem. Denne konfiguration er nu gemt, og kan bruges næste gang et event oprettes.

mceclip5.png