Billettyper og prisskabeloner

En billettype i Tixly er navnet for en priskategori. Den bliver oprettet en gang og kan derefter bruges i et ubegrænset antal events og blive prissat individuelt til hvert event. A ticket type in Tixly is the name for a price category. It is created once and can then be used in unlimited number of events and be priced individually per event. Det er også muligt at lave en Prisskabelon hvis du har mange events med den samme prisstruktur. 


Tilføj billettype


For at tilføje en ny billettype gå til Administration - Billetter - Billettyper og tryk Tilføj billettype i det øverste højre hjørne. 

mceclip0.png

Information

 • Navn: Navnet på billettypen er synligt i i salsvisningen (online og i boxoffice), administration, rapporter og på printede billetter.*
 • Gruppe: En gruppe bliver brugt til filtreringsmuligheder i rapporterne. Vi anbefaler at du som minimum bruger grupperne Standard, Abonnement, Fribilletter og Kampagner. Grupper laves under Administration - Billetter - Billetgrupper
 • Type: Definerer hvorvidt billettypen skal bruges til normale events, i abonnementer eller begge dele. En billettype med typen Abonnement bliver ikke vist i regulært salg og omvendt. Det er dog også muligt at vælge både Abonnement og Alm salg.
 • Standard: Hvis denne er sat til Ja, vil billettypen bliver valgt som den første billettype i sal, både online og i boxoffice. Hvis mere end én billettype er sat som standard, vil de blive vist i alfabetisk rækkefølge. 
 • Position: Positionen kan blive sat for at positionere en billettype sammenlignet med en anden. 
 • Antalsregel: Hvis en særlig billettype altid bruges med en kvoteregel i onlinesalget (f.eks. gruppebilletter der altid er 10-99), kan den blive defineret her og altid blive tilføjet når billettypen tilknyttes et event. Reglen kan altid ændres i Rediger event. 
 • Afstand mellem hvert sæde: Bruges sammen med social distancering. Hvis denne er sat til  Ja, vil hvert sæde der bliver solgt have distance mellem sig og ikke kun distance mellem ordrer. 

*Det er muligt at have et andet navn på den printede billet end navnet på billettypen. Læs mere i sektionen: Layout.


Billetlayout

 • Print navn: Hvis der ikke står noget her, vil billettypens navn blive vist på billetten. 
 • Info tekst 1: Enhver tekst der skrives i dette felt, bliver tilføjet billetten. I eksemplet her er infoteksten: Don't forget to get there early.

Image_2020-10-29_kl._21.09.10.png


Adgangsrettigheder

Det er muligt at aktivere adgangsrettigheder på billettyper, så du kan sætte specifikke brugere der skal have adgang til den pågældende billettype. Hvis ingen brugere er valgt, vil alle brugere med salgsadgang til billettypen, såfremt brugeren har adgang til det pågældende event. 


Prisskabeloner


For at lave en ny prisskabelon, gå til Administration - Billetter - Pris template og tryk Tilføj pris template i det øverste højre hjørne.

mceclip1.png

 • Navn: Internt navn for prisskabelonen der vil blive vist når der oprettes et nyt event. 
 • Billetgebyr type: Hvis gebyrer skal bruges, vælg enten Fast gebyr (predefineret gebyr sat af Tixly Support) eller manuelt gebyr (gebyrer sat efter billettype og priszone).
 • Priser / gebyrer: Bliver brugt af spillesteder der bruger billetgebyrer, afgifter eller lignende. Det er muligt at sætte individuelle gebyrer pr. billettype og priszone ved at ændre i dropdown menuen Priser/gebyrer.
 • Billettyper: Vælg hvilke billettyper der skal være tilgængelige. Det er muligt at søge efter tilgængelige billettyper i boksen. Billettypen bliver derefter prissat individuelt for hver priszone. 

OBS! 

Skabelonen inkluderer alle priszoner, men vil kun blive brugt på de aktive priszoner tilgængelige i den valgte sal og konfiguration. 


Adgang

Vælg hvorvidt billettypen skal være tilgængelig i Lokalt salg + Internet eller kun for Lokalt salg. 

mceclip2.png