Organisationer

Organisationer gør det muligt at definere flere forskellige organisationer under hovedorganisationen. 

Dette kunne for eksempel være hvis I er en kulturinstitution, og har behov for flere grupper med deres egen adgang til systemet.

Hovedorganisationen (der er defineret som standard) vil have adgang til både sin egen og organisationerne under sig.

De øvrige organisationer vil kun have adgang til deres egne kunder og kundetags.

 


Tilføj organisation


For at tilføje en ny organisation, gå til Administration - Organisationer og tryk Tilføj organisation i øverste højre hjørne. 

 

Information:

mceclip0.png

  • Navn: Navnet på organisationen
  • Forkortelse: En forkortelse af organisationens navn
  • CVR: CVR-nummer for underorganisationen
  • Adresse, Postnummer, By, Land: Oplysninger på underorganisationens adresse
  • Farvetema: Designet i BoxOffice for den enkelte organisation
  • Standard: Definerer hvorvidt denne organisation er hovedorganisationen

Dette vil give jer mulighed for at tilføje brugere med begrænset adgang kun til den enkelte organisation, definere hvilken organisation eventene hører til, definere hvilken organisation kundetags tilhører osv.

 


 

Billetlayout

Definer standardbilletlayout for de forskellige billettyper.

 


 

External Finance

Mulighed for at tilknytte økonomiske dimensioner og moms for den enkelte underorganisation. 

 

For mere information om organisationer, kontakt Tixly Support.